# Reklamace a fakturace


Férový přístup, seriózní jednání a spokojený zákazník

Reklamace

Naším cílem je seriózní přístup a spokojený klient. Ale pro případ, že by jste měli výhrady k naší práci, anebo nějakou stížnost, tak nás neprodleně kontaktujte na emailu – pavel.sokola@email.cz a popište věcně Vaší stížnost.
Vaší reklamaci se ihned začneme zabývat, tak ať si vše vysvětlíme a nedochází k nějakým neshodám. Nejpozději do 5 pracovních dnů se k Vaší stížnosti vyjádříme.

Pokud i přesto byste nebyli spokojeni s řešením své stížnosti, můžete následně kontaktovat:

 

Česká obchodní inspekce (ČOI)

 
Kontaktní údaje:
 
Ústřední inspektorát: Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
Tel: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
 
ČOI vykonává působnost v záležitostech týkajících se dodržování povinností stanovených právními předpisy při sjednávání úvěru, pokud dozor v daném případě nevykonává ČNB (zejm. poskytování platebních služeb):

ČNB

 
Kontaktní údaje:
 
Samostatný odbor ochrany spotřebitele
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Tel: +420 224 414 359
Fax: +420 224 412 261

 

Fakturace a provize

Provizi po klientech za zprostředkování finančního produktu si s klienty nesjednáváme, jelikož jsme odměňováni na straně poskytovatele v případě, že dojde k realizaci úvěru.

Pokud klient neprojeví zájem o finanční produkt, tak nám provize nenáleží. Pokud dojde k uzavření obchodu, je naše provize nárokovatelná na základě vystavení a zaslání faktury poskytovateli.

Provize jsou u každého poskytovatele různorodé, proto její výší jsme Vám schopni sdělit až u konkrétního případu.